Klevås Consulting

Att vara steget före

Välkommen till Klevås Cosulting, en strategisk konsultfirma som hjälper företag och individer att uppnå sina unika mål.


Vi hjälper bolag att förbättra resultatet på sista raden genom råd och stöd i komplexa frågor. Stödet kan sträcka sig från coaching till analyser, framtagande av processer och implementation. Vi har självklart alltid kundens bästa i åtanke.

Vi hjälper företag och enskilda individer att växa och prestera bättre, i balans med sig själva och sin omgivning. Vi stöttar styrelse, CEO/VD, ledningsgrupper och enskilda chefer med kortare eller längre uppdrag.

Vi är ett bolag med lång erfarenhet av koncernledningsarbete och strategisk HR (Human Resources). Våra kunder är allt från mindre nationella till större globala företag. Vi är medvetna om att tid ofta innebär kostnader och arbetar därför snabbt och effektivt för att lösa kundens utmaningar.

 

Tjänster

Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar

work-man-person-suit-woman-female-923143
business-team-executive-group-work-job-1
Brainstorming

Strategi

Vi studerar vad organisationer gör för att förbli konkurrenskraftiga i denna snabbt föränderliga värld och vilka som gör det bäst. Därefter skapar vi en strategi och använder smarta verktyg för att förstå vad varje val som vår kund gör kommer att innebära för dem. Hör av dig för mer information om hur den här tjänsten kan hjälpa dig.

Ledarskap

Ett bra ledarskap är grunden till ett framgångsrikt företag. Vi har många års erfarenhet av att sätta ihop ledarskapsprogram som står i samklang med företagets grundvärderingar och som matchar just era behov.

Effektivisering

Många företag har stora möjligheter att optimera sitt sätt att arbeta. Ett ineffektivt sätt att arbeta resulterar ofta i irritation hos både kunder och anställda samtidigt som det driver onödiga kostnader för företaget. Vi hjälper företag att analysera hur de kan arbeta på ett mer effektivt sätt och samtidigt skapa större tillfredsställelse hos medarbetare, nöjdare kunder och ett bättre resultat på sista raden.

hand-group-people-leg-finger-foot-124414
Men in a Meeting
Data on a Touch Pad

Employer Branding

Employer Branding handlar om hur din organisation uppfattas av både befintliga och potentiella anställda. Att ett företag behöver värna om sitt varumärke är något som är välkänt för de flesta, men det är inte alltid helt enkelt att veta hur du bäst sticker ut i bruset. Vi har lång erfarenhet av att få företag att synas och därigenom få bättre attraktivitet. Det handlar inte bara om att få attraktiva sökande, utan även att behålla attraktiviteten hos de anställda.

Human Resources Management

Vi stöttar företag med olika personalfrågor. Det kan vara allt att ta fram en strategi inom HR (Human Resources) till att se över ett företags olika HR-processer. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med HR relaterade frågor från uppbyggnad av en HR-avdelning från grunden till att ta fram mätbara KPI eller utveckling av olika processer.

Strategisk kompetensutveckling

I en tid där allt går fortare och fortare gäller det att kunna ge förutsättningar för medarbetare att blomma ut. Tidigare var fokus på talanger, men idag börjar fler och fler företag inse att det inte räcker med att fokusera på talangerna utan att alla medarbetare behöver ges möjlighet att utvecklas.

 
 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om hur våra tjänster kan hjälpa ditt företag.

Hammars parkväg 35

+46 (0)739 - 80 23 00

 

Hammars parkväg 35

+46 (0)739 - 80 23 00

©2020 by Klevås Consulting.