top of page
KC-bildspel_1.jpg
KC-bildspel_2.jpg
KC-bildspel_3.jpg
KC-bildspel_4.jpg
KC-bildspel_5.jpg
KC-bildspel_6.jpg
KC-bildspel_7.jpg

Klevås Consulting - ger dig ett steg före!

Välkommen till Klevås Consulting, en strategisk konsultfirma som hjälper företag och individer att uppnå sina unika mål.


Vi hjälper bolag att förbättra resultatet på sista raden genom råd och stöd i komplexa frågor. Stödet kan sträcka sig från coaching till analyser, framtagande av processer och implementation. Vi har självklart alltid kundens bästa i åtanke.

Vi hjälper företag och enskilda individer att växa och prestera bättre, i balans med sig själva och sin omgivning. Vi stöttar styrelse, CEO/VD, ledningsgrupper och enskilda chefer med kortare eller längre uppdrag.

Vi är ett bolag med lång erfarenhet av koncernledningsarbete och strategisk HR (Human Resources). Våra kunder är allt från mindre nationella till större globala företag. Vi är medvetna om att tid ofta innebär kostnader och arbetar därför snabbt och effektivt för att lösa kundens utmaningar.

Hem: Välkommen

Våra tjänster

Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar

work-man-person-suit-woman-female-923143

Strategi

Vi studerar vad organisationer gör för att förbli konkurrenskraftiga i denna snabbt föränderliga värld och vilka som gör det bäst. Därefter skapar vi en strategi och använder smarta verktyg för att förstå vad varje val som vår kund gör kommer att innebära för dem. Hör av dig för mer information om hur den här tjänsten kan hjälpa dig.

business-team-executive-group-work-job-1

Ledarskap

Ett bra ledarskap är grunden till ett framgångsrikt företag. Vi har många års erfarenhet av att sätta ihop ledarskapsprogram som står i samklang med företagets grundvärderingar och som matchar just era behov.

Brainstorming

Effektivisering

Många företag har stora möjligheter att optimera sitt sätt att arbeta. Ett ineffektivt sätt att arbeta resulterar ofta i irritation hos både kunder och anställda samtidigt som det driver onödiga kostnader för företaget. Vi hjälper företag att analysera hur de kan arbeta på ett mer effektivt sätt och samtidigt skapa större tillfredsställelse hos medarbetare, nöjdare kunder och ett bättre resultat på sista raden.

hand-group-people-leg-finger-foot-124414

Employer Branding

Employer Branding handlar om hur din organisation uppfattas av både befintliga och potentiella anställda. Att ett företag behöver värna om sitt varumärke är något som är välkänt för de flesta, men det är inte alltid helt enkelt att veta hur du bäst sticker ut i bruset. Vi har lång erfarenhet av att få företag att synas och därigenom få bättre attraktivitet. Det handlar inte bara om att få attraktiva sökande, utan även att behålla attraktiviteten hos de anställda.

Men in a Meeting

Human Resources Management

Vi stöttar företag med olika personalfrågor. Det kan vara allt att ta fram en strategi inom HR (Human Resources) till att se över ett företags olika HR-processer. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med HR relaterade frågor från uppbyggnad av en HR-avdelning från grunden till att ta fram mätbara KPI eller utveckling av olika processer.

Data on a Touch Pad

Strategisk kompetensutveckling

I en tid där allt går fortare och fortare gäller det att kunna ge förutsättningar för medarbetare att blomma ut. Tidigare var fokus på talanger, men idag börjar fler och fler företag inse att det inte räcker med att fokusera på talangerna utan att alla medarbetare behöver ges möjlighet att utvecklas.

HR Analytics.png

People Analytics

De flesta företag har en stor mängd data som rör deras humankapital. Vi stöttar företag i hur de kan använda informationen för att göra analyser både av vad som har hänt och göra prognoser framåt. Det kan röra sig om allt ifrån att ta fram relevanta mätmetoder (KPI) till att se över den faktiska kostnaden för t ex personalomsättningen till att vara bollplank i hur HR strategin bör se ut för att maximera bolagets resultat.

Hem: Tjänster
bottom of page