top of page
Men in a Meeting

Human Resources Management

Committed to Quality

Vi stöttar företag med olika personalfrågor. Det kan vara allt att ta fram en strategi inom HR (Human Resources) till att se över ett företags olika HR-processer. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med HR relaterade frågor från uppbyggnad av en HR-avdelning från grunden till att ta fram mätbara KPI eller utveckling av olika processer.

Något som ofta upplevs som svårt bland dem som arbetar med HR är att göra HR mer mätbart. Vi hjälper företag att hitta relevanta KPI och går igenom hur de bäst används för att ge ett mervärde till företaget och ett relevant underlag för olika beslut.

Vi coachar enskilda medarbetare eller HR-chefen för att bli ännu bättre inom sitt område. Vi hjälper också till i projekt, allt från små avgränsade projekt till större komplexa.

Human Resources Management: Service
bottom of page