top of page
HR%20Analytics_edited.jpg

People Analytics

Människor och siffror

De flesta företag har en stor mängd data som rör deras humankapital. Vi stöttar företag i hur de kan använda informationen för att göra analyser både av vad som har hänt och göra prognoser framåt. Det kan röra sig om allt ifrån att ta fram relevanta mätmetoder (KPI) till att se över den faktiska kostnaden för t ex personalomsättningen till att vara bollplank i hur HR strategin bör se ut för att maximera bolagets resultat. 

Genom att ha en tydlig strategi för hur humankapitalet används på bästa sätt läggs även en grogrund för en företagskultur som gynnar både de anställda och företagets resultat. 

Analyserna kan omfatta områden som till exempel: 

  • Rekrytering

  • Personalomsättning

  • Successionsplanering

  • Sjukfrånvaro

  • Kompetensutveckling

  • Talangutveckling

People Analytics: Service
bottom of page