top of page
hand-group-people-leg-finger-foot-124414

Employer Branding

Att vara attraktiv både för befintliga och potentiella kandidater

Employer Branding handlar om hur din organisation uppfattas av både befintliga och potentiella anställda. Att ett företag behöver värna om sitt varumärke är något som är välkänt för de flesta, men det är inte alltid helt enkelt att veta hur du bäst sticker ut i bruset. Vi har lång erfarenhet av att få företag att synas och därigenom få bättre attraktivitet. Det handlar inte bara om att få attraktiva sökande, utan även att behålla attraktiviteten hos de anställda.

Det har under en längre tid varit en utmaning för flera verksamheter att hitta rätt kompetens, samtidigt som många företag har problem med en ökad personalomsättning. Vi arbetar både med att se hur attraktiviteten kan öka, men också hur personalomsättningen kan minska.

Employer Branding: Service
bottom of page