top of page
Data on a Touch Pad

Strategisk kompetensutveckling

Att utvecklas för framtiden

I en tid där allt går fortare och fortare gäller det att kunna ge förutsättningar för medarbetare att blomma ut. Tidigare var fokus på talanger, men idag börjar fler och fler företag inse att det inte räcker med att fokusera på talangerna utan att alla medarbetare behöver ges möjlighet att utvecklas.

Att inte utveckla medarbetare kan bli en kostsam historia för företaget med hög personalomsättning och där det tar för lång tid att dra igång utvecklingsplaner när behovet är som störst. Samtidigt som det behöver finnas utvecklingsplaner så behöver det även finnas successionsplanering för att inte tappa tempo när en medarbetare slutar. Vi hjälper företag med hela eller delar av processen, från analys av nuläge till framtagande av processer eller utvecklingsprogram.

Strategisk kompetensutveckling: Service
bottom of page